Kanada’ya Göç Etmenin Yolları

0
373
Photo by Pixabay on Pexels.com

Kanada birçok diğer batı ülkesinden farklı olarak sürekli göçmen alan bir ülkedir. Göçmenler pasaport ve oy kullanmak dışında Kanada vatandaşlarına tanınan hakların hemen hepsinden faydalanırlar. Son 5 senenin 3 senesini Kanada’da geçiren göçmenler Kanada vatandaşlığı başvurusu yapmaya hak kazanırlar. Kanada pasaportu dünyada en geçerli olan pasaportlardan birisidir. Her yıl yaklaşık 250.000 göçmen kabul eden Kanada bu sene 300 bin civarında göçmen almayı planlıyor . Kanada’nın göçmenlik ile ilgili yasal düzenlemeleri, federal hükümette toplansa da bütün bölge ve eyaletlerinin birbirinden bağımsız göçmen kabul anlaşmaları da vardır. Bu anlaşmalar çerçevesinde, her eyalet ve bölge kendi ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda değişik sektörlerdeki meslek grupları için göçmenlik kategorileri geliştirmiştir. Kanada’nın göçmenlik sistemi  göçmenlik kategorileri ve mülteciler olarak iki ana gruba ayrılır. Kanada’ya göç etmek için farklı yollar mevcuttur. Öncelikle başvuru sahibinin hangi göçmenlik programının kendisi için en uygun olanı olduğuna karar vermesi gerekir. Kanada’ya göçmen olarak kabul edilebilirlik ve sınıflandırma konusunda yasal yetkiye sahip kurum Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Kurumu’dur.  

Kanada’ya Kimler Hangi Sartlarda Gelebilir?

Hangi göçmenlik kategorisi seçilirse seçilsin Kanada’ya göçmenlik başvurusunda bulunacakların sabıka kayıtlarının olmaması, varsa bu kayıtlarının yasal yollardan silinmiş olması, sağlık engelinin olmaması, Kanada’nın güvenliğini tehlikeye atacak faaliyetlere karışmamış olması gerekmektedir. Ayrıca İngilizce veya Fransa dillerinden birinden yapılan bir testten asgari düzeyde başarılı olmak ön koşullar arasında yer almaktadır. Kanada’ya göçmenlik başvurusu için gerekli ön koşullar hakkında daha detaylı bilgi almak için http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/trades/apply-who.asp adresine bakılabilir. 1 Ocak 2015’den itibaren meslek bazlı göçmenlik başvurularının büyük bir kısmı Express Entry denilen girift bir puanlama seçim sistemi altında yapılmaktadır. Yatırımcı göçmenlik ve serbest meslek göçmenliği bu sisteme girmez.

Express Entry’nin ilk başvurusunun yapılabilmesi için namzetlerin önce dil sınavını alıp yeterli puan tutturmaları gereklidir. Hatasız yapılan başvurularda asgari puanı tutturan namzetlerin profilleri önce Job Bank denilen bir namzetler listesine konulur. Hükümet bu listeye bakarak ayda 2 defa Kanada’da en başarılı olacağını düşündüğü namzetleri her ay belirlediği bir puan barajına göre seçer. Seçim hükümetin alçaltıp yükselttiği puan barajına tabi olduğu için kimin ve ne zaman seçileceğini önceden kestirmek mümkün değildir. Fakat başvuru sırasında alınacak ‘geçerli’ bir iş teklifi çok yüksek bir puan getirdiği için seçimi garanti edebilir. Seçilen namzetler hükümetten esas başvuru için davet alırlar ve en geç 60 gün içinde başvuruyu hatasız ve eksiksiz olarak tamamlamak zorundadırlar. Hükümet davetiye başvurusu tamamlandıktan sonra en geç 6 ay içinde Kanada göçmenlik vizesinin çıkacağını garanti etmektedir.

Çalışma Vizeleri

Kanada’ya çalışma vizesi ile gelebilmek için önkoşul Kanada’da kâin bir işveren tarafından temin edilecek iş teklifi mektubuna sahip olmaktır. Diğer yandan Kanadalı işverenin, yabancı uyruklu bir şâhısa iş teklifinde bulunabilmesi ise belli bir meslekte aradığı elemanı Kanada içinde bulamadığını Kanada makamlarına (Service Canada) ispatlama zorunluluğu bulunmaktadır. Sözkonusu çalışma izinlerinin süresi ise en çok dört yıl ile sınırlandırılmış durumdadır.

Bu kategoriden Kanada’ya göçmen olarak gelebilmek için, Kanada’da yabancı uyruklu kişinin yaptığı mesleğe çok ihtiyaç duyuluyor olması, Kanada içinde eleman açığını doldurmanın zor, hatta imkânsız olması, yabancı işçi alımından Kanada ekonomisinin fayda sağlayacağına inanılması gerekmektedir. Bu kategorideki meslek grupları genellikle yüksek eğitim gerektiren ve revaçta olan mesleklerdir. Üniversitelerin araştırma görevlileri, gıda, tarım ve petrol endüstrisi ile bilgisayar bilimiyle ilgili meslekler bu grupta sayılabilir. Bu kategoriden Kanada’ya gelenlerin ise iki yıl tam zamanlı Kanada’da çalıştıktan sonra, göçmenlik başvurusunda bulunma hakları doğmaktadır.

Yüksek öğrenim gerektirmeyen belli sektörlerdeki meslek gruplarından çalışma izni ile de Kanada’ya gelmek mümkündür. Bu mesleklerden örnek vermek gerekirse, hasta ve çocuk bakıcılığı, inşaat işçiliği, ağır sanayi makineleri operatörlüğü, çiftlik işçiliği sayılabilir. Kanada’ya göçmen olarak gelmenin ön koşullarından biri olan asgari derecede İngilizce ya da Fransızca bilme mecburiyeti bu kategori için de geçerlidir.

algonquin-college-student-life

Öğrenci Vizeleri

Kanada Devleti, Kanada’ya uluslararası öğrenci statüsünde gelenlere, mezun olduktan sonra, göçmenlik başvurusunda bulunmaları için belirli imkânlar tanımaktadır.  Bu alanda göçmenlik başvurusuna hak kazanabilmek için gereken şartlar şunlardır:

  • En az iki yıl tam zamanlı yüksek öğrenim eğitimi almış ve eğitim sonunda mezun olmuş olmak,
  • Mezun olduktan sonra, alınan eğitimin süresi ile eşit ve en çok dört yılla sınırlı çalışma vizesine başvurma hakkını kullanarak çalışma vizesi almak,
  • Kanada Tecrübe Sınıfı (Canadian Experience Class) kategorisinden göçmenliğe başvurma hakkı elde etmek için bir yıl tam zamanlı çalışmak.

Bu kategoriden yapılan göçmenlik başvuruları, normal şartlar altında bir ila bir buçuk yıl arasında sonuçlandırılmaktadır. Bu göçmenlik kategorisi hakkında daha detaylı bilgi almak için http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/cec/index.asp linkine bakılabilir.

Kalifiye İşçiler ve Profesyoneller Göçmenlik Sınıfı (Skilled Workers and Professionals)

Belli bir eğitim ve iş tecrübesi gereklerini yerine getirmiş ve Kanada’da yerleşip çalışmak isteyen kişiler için mevcut olan bir seçenektir. Bu gruba örnek olarak sayılabilecek meslekler; doktorlar, mimarlar, hemşireler, mühendisler, avukatlar, yöneticiler, bilim adamları, öğretim üyeleri ve benzerleridir. Bu göçmenlik kategorisi hakkında daha fazla bilgi  için şu linke bakılabilir:

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/index.asp?lang=eng

Quebec Eyaleti’nin başvuru işlemi diğer eyaletlerden farklı olması nedeniyle, bu eyaletin kalifiye işçiler sınıfı hakkında bilgi temin etmek için  aşağıda kayıtlı linki ziyaret ediniz:

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/quebec/index.asp

Kanada Tecrübe Göçmenlik Sınıfı (Canadian Experience Class)

Çalışma vizesi bölümünde değinilen bu tip başvuru hakkı, aşağıda kayıtlı iki farklı yoldan yapılabilmektedir.

1. Kanada’ya çalışma vizesi ile gelip, iki yıl tam zamanlı çalıştıktan sonra bu sınıftan göçmenliğe başvuru hakkı kazanarak,

2. Kanada’ya uluslararası öğrenci statüsünde gelip, bir eğitim kurumundan en az iki yıl tam zamanlı bir eğitim aldıktan ve akabinde mezun olduktan sonra ve son olarak Kanada’da bir yıl tam zamanlı çalıştıktan sonra göçmenliğe başvurma hakkı kazanarak.

Bu sınıfın avantajı, başvurunun hızlı sonuçlandırılması ve başvuru sonucu beklenirken Kanada’da çalışmaya devam etme hakkının sağlanmasıdır. Bu göçmenlik kategorisi hakkında daha fazla bilgi temin etmek için lütfen  aşağıda kayıtlı linki ziyaret ediniz:

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/cec/index.asp

Ticari Göçmenlik  (Investors, Entrepreneurs and Self-Employed Persons)

Bu göçmenlik sınıfı, yatırımcılar, küçük girişimciler ve kendi işinin sahibi olan kişiler için mevcut olan bir seçenektir. Kanada hükümeti  yatırımcı göçmenliği eyaletlerin yetkisine bırakmıştır. Hemen her eyaletin temelde benzer yatırımcı göçmenlik programları vardır. Genel olarak, en aşağı 800,000 Kanada Doları net malvarlığınız varsa ve kendi kuracağınız veya satın alacağınız bir işe en aşağı 400,000 Kanada Doları yatıracağınızı taahhüt edebilirseniz Kanada’ya göçmenlik almanız mümkün. Bu işlem genellikle 3 safhada tamamlanır. Birinci safhada yatırımcı bir iş teklifi ve planı hazırlayarak eyalet hükümetine başvurur. İkinci safhada, başvuru onaylanırsa eyalet yatırımcıya 2 senelik çalışma izni cıkartarak kontrat yapar ve yatırımını tamamlaması için 2 sene mühlet verir. Üçüncü safhada yatırımcı işini kurar ve yatırımı tamamladığı zaman göçmenlik başvurusuna hak kazanır.Bu göçmenlik kategorisi hakkında daha fazla bilgi temin etmek için lütfen  aşağıda kayıtlı linki ziyaret ediniz:

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/business/index.asp

Küçük Yatırımcılar İçin Göçmenlik

Bu kategoride eyaletler, göçmen adayının kendi eyaletinde değişen oranlarda yatırım yapmasını şart koşmaktadır. Sözkonusu kategori, başvuru belgelerinin hazırlanması ve yasal işlemlerin sonuçlandırılması bakımından oldukça zahmetlidir. Bu kategorideki bir başvurunun başarılı sonuçlanabilmesi için muhasebeci, yatırım danışmanı, iş ve ticaret hukuku avukatı ve vergi uzmanı gibi birçok profesyonel hizmetten yararlanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bölgesel Adaylıklar (Provincial Nominees)

Kanada’nın eyaletlerinden “Göçmenliğe Adaylık Sertifikası” almak suretiyle yapılan başvuru şeklidir. Kanada Federal Hükümeti’nin bütün eyaletleri ve kuzeydeki bölgeleri ile birbirinden bağımsız olarak yaptığı göçmen alma anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmalar çerçevesinde, her eyalet ve bölge kendi ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda değişik sektörlerdeki meslek gruplarını kendi eyaletlerine göçmenliğe özendiren göçmenlik uygulamaları geliştirmiş ve kategoriler belirlemişlerdir.Bu göçmenlik kategorisi hakkında daha fazla bilgi için şu linki ziyaret edebilirsiniz:  http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/provincial/index.asp

Genel olarak eyaletlerin göçmenlik kategorileri federal hükümetin göçmenlik kategorilerine benzemektedir. Bununla birlikte, Saskatchewan Eyaleti’nin göçmen kabul programı, belli sektörlerdeki işgücü açığı nedeniyle Bölgesel Adaylıklar arasında en hızlı sonuçlandırılanlar arasında yer almaktadır. Saskatchewan Eyaleti’nin göçmenlik programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen anılan eyaletin aşağıda kayıtlı linkini ziyaret ediniz.

http://www.saskimmigrationcanada.ca/sinp

İşgücü açığı nedeniyle öne çıkan bir diğer eyalet ise Alberta Eyaleti’nin göçmen kabul programıdır. Alberta Eyaleti’nin göçmenlik programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen anılan eyaletin aşağıda kayıtlı linkini ziyaret ediniz.

http://www.albertacanada.com/immigration.aspx

Aile Sponsorluğu (Family Sponsorship)

Eğer Kanada’da daimi oturma izniniz var ise ya da Kanada vatandaşı iseniz, yakın bir akrabanızın Kanada’ya gelmesi için sponsor olabilmeniz için geçerli seçenektir.

Eşlerin Sponsorluğu

Evliliğin gerçek olduğuna dair yeterince delil olmaması, sponsor olan eşin aile içi şiddetten dolayı aleyhine mahkeme kararı olması ya da polis kaydı olması, sponsor olan eşin daha önce bir başka eşe sponsor olmuş olması ve sponsorluk yükümlülüklerini ihlal etmiş olması, sponsorluğa engel olan hususlardır.

Anne –Babalar ve Büyük Anne-Büyük Babanın Sponsorluğu

Bu kategori süresiz olarak askıya alınmış durumdadır.  Bununla birlikte, bu guruptaki aile üyelerine “süper ziyaretçi vizesi” almak mümkündür. Süper ziyaretçi vizesi, çok giriş imkanı veren, 10 yıla kadar geçerli ve her girişte maksimum iki yıla kadar Kanada’da ziyaretçi olarak bulunma hakkı veren geçici bir vize türüdür.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.