İltica Sürecini Hızlandırmak Mümkün

0
592
Law and justice of Canada concept with a 3d rendering of a gavel on a wooden desktop and the Canadian flag on background.

Mülteci Koruma Bölümü tarafından Mülteci Surecinin Hızla İşlenmesine İlişkin Politika

Kanada Göç ve Mülteci Koruma Yasası (IRPA), Immigration and Refugee Board of Canada yani Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu’na (IRB) bağlı Mülteci Koruma Departmanı’na (IRD), belirli durumlarda mahkeme süreci olmadan koruma yetkisi yetkisi vermektedir. Bu politika, belirli ülke vatandaşları tarafından yapılan mülteci taleplerin duruşma yapılmaksızın korunmaya muhtaç bir kişi olarak belirlenebileceği bir sürec oluşturmaktadır. Bu süreç yaygın adı ile “hızlandırılmış süreç” olarak bilinir. Hızlandırılmış süreç, RPD’nin mülteci hak taleplerini adil ve verimli bir şekilde çözmek için kullandığı bir yöntemdir

Tarihçe
IRB 1990’ların başından bu yana mülteci hak taleplerini hizla sonuclanmasi yonunde calismalar yapmaktadir .Hızlandırılmış işlemlere ilişkin resmi bir politika ilk önce 2001’de yayınlanmış ve daha sonra 2005 yılında güncellenmiştir. Aralık 2012’de, IRPA’da degisiklik yapan mülteci reformu hükümleri yürürlüğe girmistir. Bu değişiklikler, IRB’deki mülteci belirleme sürecini önemli ölçüde değiştirmistir. Degisiklik ozel olarak mahkemlerin istisnalar disinda 30, 45 veya 60 gün içinde yapilmasini gerektiren düzenlemeleri getirmistir. 2012 yili reformlarından önce, mülteci talebi duruşmaları zaman sınırlamalarına tabi değildi. 2012 yılının mülteci reformlarıyla birlikte, mülteci oturumlarını düzenleyen düzenleyici süreleri de içeren reformları uygulamak için eski süreç durduruldu. RPD şimdi yeni mülteci belirleme sürecinin gerçeklerini yansıtmak için gerekli değişikliklerle hızlandırılmış süreci uygulamaktadır.

Mevzuat Yetkisi
IRPA 170. paragrafı (f) bendine gore, Bakanın Mülteci Koruma Bölümü Kurallarında belirtilen zaman sınırı dahilinde surece müdahale etme niyetini bildirmediği sürece, RPD’nin bir duruşma yapılmaksızın mülteci koruması talebine izin verebileceğini belirtmektedir. Bu zaman sınırı “Bakanın Talep Formunu resmen aldığı 10. günden sonra olmalıdır” Bu kural RPD ‘nin 23 maddesinde belirtilmiştir. Dahası, IRPA’nın 162.maddesi (2). alt bölümü “Her birimin/dairenin, adil ve doğal adaletin şartları ve düşünceleri izin verdiği ölçüde, gayri resmi ve hızlı olarak sureci üstlenecektir” şeklindedir.
Bu nedenle, Başkan, IRPA’nın 159 (1) (a), (f) ve (g) paragrafları uyarınca bu politikayı yetkisine dayandırmıştır.

Aşağıdaki ilkeler bu politikanın temelini oluşturmaktadır:

Üye Bağımsızlığı: Bu ilke uyarınca, karar verilenler de dahil olmak üzere her mülteci iddiası bağımsız bir RPD üyesi tarafından degrelendirilecektir. Hızlandırılmış süreç esas olarak, etkili idari adalet sağlamak için kullanılan bir dava yönetimi aracıdır. Mülteci koruması talebinin esaslarının yargılamasını etkilemez. Bir duruşma yapılmaksızın yalnızca dosyanın üyeler tarfindan incelemesine ve bireysel iddianın esaları ile ilgili görüşüne dayalı olarak bir hak talebini kabul edip etmeyeceğinize karar vermek üyenin sorumluluğundadır.

Tarafların dinlenmesi için fırsat: Tarafların dinlenmesi için makul bir fırsat verilmelidir. Dolayısıyla, üyeler bir davanın bir duruşma yapılmaksızın hızlandırılmış işlem yoluyla kabul edilemeyeceğini tespit ettiklerinde davacının bir duruşma ile davasını sunma fırsatı bulacaklardır. Talebin başlangıçta hızlandırılmış süreç için seçildiği, ancak sonuç olarak bir duruşmaya gönderildiği gerçeği, iddianın esaslarının yargılanmasına etki etmiyor. Bir refugee basvurusu, hızlandırılmış sürece aktarıldığı zaman Bakanliga haber verilir. IRPA RPD 23. maddesi 170 (f) paragrafı gereğince Bakanlik, 23. maddede belirtilen zaman sınırına müdahale ederse, bu politika uyarınca hizlandirilmis surec basvurusu reddedilebilir.

Sistemin güvenirliliği: RDP acisindan,IRPA’nın 170 (f) paragrafı uyarınca bir duruşma yapılmaksızın taleplerin kabul edilmesi istisnadır.Bu nedenle, yalnızca IRPA’nın 170 (f) paragrafı uyarınca, hızlandırılmış sürece aktarılan iddialar bir duruşma yapılmaksızın kararlaştırılacaktır. IRPA’nın 170 (b) paragrafı gereğince, Üyeler, bir duruşmayı takiben diğer tüm iddialara karar vereceklerdir.

Bu politikaya göre, üyeler asagidaki kuralları yerine getirmeden bir duruşma yapılmaksızın hızlı mahkemeye karar veremezler. Bunlar;

1-Bakanın dikkatine sunulacak hiçbir hususun/sorunun olmaması,
2-Davacının kimliği ile ilgili daha fazla inceleme gerektiren herhangi bir hususun/sorunun bulunmaması,
3-Dosyadaki belgelerden kaynaklanan ciddi bir inandiricilik sorunun olmamasi, ve
4-İltica talebinde bulunan kisi tarafından verilen bilgilerin uyrugu oldugu ülkelerindeki koşullarla ilgili bilgilerle ortusmesi ve başvuranın basvurusu ile ilgili olarak mülteci ya da korunmaya muhtaç bir kişi oldugunu saglamasi/ikna etmesidir.

Kamu Güvenliği: Tüm mülteci talep sahipleri güvenlik taraması (Front-End Security Screening FESS) olarak anılan güvenlik kontrollerinden geçerler. Güvenlik taraması Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafı CBSA ve Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi ile ortak yürütülür. Kamu güvenliğinin sağlanması ve Başkanlığın Mülteci Koruma İddialarının Yönetilmesi yönetmeliği’ne uygun olarak Front-end Security Screening yapilmasi zorunludur. IRB güvenlik taramasının tamamlandığına dair resmi bir onay almadan önce, bu politika uyarınca herhangi bir hizli mahkeme talebi kabul edilmeyecektir.

Uygulama
Ülkelerin hızlandırılmış süreç kapsamında değerlendirmeye uygun oldukları belirlenmesi: RPD başkan yardımcısı, RPD’nin operasyonel kapasitesini göz önüne alarak, ülkeleri bu politika kapsamında değerlendirmeye uygun hale getirebilir. Belirleme, ülkeden gelen taleplerin duruşma yapılmaksızın değerlendirmeye uygun olup olmadığına dayanır ve aşağıdaki faktüüörleri de kapsayabilir:

Söz konusu ülkeden gelen talepler için son kabul oranı; Söz konusu ülkeden gelen taleplerin genelde karmaşık konuları içermediği gerçeği; ve RPD tarafından ülkeyle ilgili olarak görulen vakaların hacmi. Başkan Vekili, yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak bir ülkeyi bu politika kapsamında kabul goren ülkeler listesinden çıkarabilir.
Bir ülke belirlendiğinde veya değerlendirmeden çıkarılırsa, Bu gelisme , IRB web sitesinde yayınlanır.

Hızlandırılmış süreç vasıtasıyla gelen taleplerin yasal süreci

Bir ülkenin hızlandırılmış süreç kapsamında değerlendirmeye uygun olduktan sonra, bireysel talepler aşağıdaki şekilde işlenecektir:

a-RPD kayıt belgesi bir iddianın bu politika uyarınca belirlenen bir ülkenin vatandaşı olan multeci basvurusu yapan kisi ile ilgili olup olmadığını veya bu politika uyarınca eski ikamet yeri olan ülkesinin bir multeci basvurusu yapan kisi ile ilgili olup olmadığını belirleyecektir.Boyle oldugunda, bu politika uyarınca işleme tabi tutulmaya hak kazanır, ayrica multeci basvurusu yapan kisi şu koşullarida saglaması gerekmektedir:

1-Talepte bulunulan kişinin aynı zamanda başka bir ülkenin vatandaşı olmamasi,
2-Bu politika uyarınca belirlenen bir ülkenin vatandaşı olmayan bir başka mülteci talebinde bulunan kişi ile dosyanın birleştirilmiş olmaması,
3-RPD Kuralları 26, 27 veya 28 uyarınca Bakanlık, bir güvenlik sorunu, dışlanma, kabul edilemezlik veya uygun görülmeme olasılığı konusunda bilgilendirilmesi ve sonrasında Bakanın hızlı mahkeme için red talebinde bulunmamış olması gerekmektedir.

Talep, hızlandırılmış sürece aktarıldıktan sonra ,yukarıda belirtilen koşullardan herhangi birisi ortaya çıkarsa, talep, bu politika kapsamında artık uygun bulunmayacak ve normal bir duruşmayla devam edecektir. Diger yandan, hızlı mehkeme talebi bu kural cercevesinde kabul gördüğünde , kurum iltica talep eden kişiye ya da avukatına bir mektup göndererek iltica talep eden kişinin hızlı iltica talebinin kabul gördünü bildirir.

İstenirse, iltica talep eden kişinin destekleyici belgeler vermesi istenecektir. Bu mektup ayni zamanda , Bakanlığa da gönderililerek, talebin bu politika uyarınca işlem görecegini ve mahkemeye gerek kalmadan karar verecegini bildirilir. Iltica talep eden kisiye ayrıca bir onay formu verilir. Form davacı ya da davacının avukatı tarafından imzalanarak davacının hızlandırılmış sürecin amacı doğrultusunda daha fazla belge sunmayı istemediğini beyan etmesi anlamına gelir.

Bu onay, nihai bir kararın alınmasından önce davacinin başka belgeleri sunma hakkini yasal çerceve uyarınca saklı tutar. Onay formunun alınmasını takiben, dosya bir üyeye atanacaktır. Kurul uyesi, yasalardaki sınırlamaya veya bu politikada belirtilen diğer hususlara bagli kalarak ve dosya içindeki delillere dayanarak, talebin uygun olduğuna karar verirse; bir duruşma olmadan davayı kabul edebilir .Sonrasında, gerekçeli karar IRPA ve RPD Kuralları’nın geregince kararı desteklemek amacli olarak kaleme alınır. Eğer üye dosyadaki kanıtlara dayanarak olumlu bir karar vermez ise , dava daha önce belirlenmis bir tarihe ve eger belirlenmis bir tarih yoksa , dava belirlenmiş yeni bir tarihte görulecektir. RPD, bir karar alındığında mümkün olan en kısa sürede davacıyı bilgilendirir. Davacınin, bu kural cercevesinde belirlenmis tarihte mahkemede olmasi istenir.

Ayrıntılı Bilgi için IRB’nin web sitesinde İngilizce ve Fransızca olarak mevcut.

Immigration and Refugee Board of Canada

https://irb-cisr.gc.ca/en/Pages/index.aspx
Minto Place, Canada Building
344 Slater Street, 12 th Floor
Ottawa/ Ontario K1A 0K1

Mehmet Nuri Yesilgoz
Licenced Immigration Consultant
ICCRC NO: R517776

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.