Yurt Dışında Yaşayanlar, Türkiye'deki İşleri İçin Nasıl Vekalet Verebilir?

1
206
Woman working on her computer in the office.

Doing Research On Computer

Yurt dısında yaşayanlar Türkiye’deki işlerini takip ettirmek ya da mal varlıklarında tasarrufta bulunmak için vekaletname düzenletmeleri gerekir. Türkiye’deki işler için kullanılmak üzere vekaletname konsolosluklarda düzenlenebildiği gibi, yabancı noterde düzenlenen vekalet aşağıdaki şartları sağladığında Türk makamları için tamamen geçerli bir belge olacaktır. OHAL döneminde düzenlenen genelgeler de dahi bu durum teyit edilmiştir.

A) Şekil şartları:

● Türk noterlerinde düzenlenen vekaletnamede, belgenin tüm sayfaları vekalet veren kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Yine tüm sayfalarda ve noterin imzası mührü ve kaşesi olmalıdır. (Yabancı noterin mührü bulunmuyor ise, imza ve kaşeyle yetinilebilir. Yabancı noter sadece son sayfayı imzalıyor, diğer sayfaları sadece paraflıyorsa bu da yeterli olabilir. Ancak mümkün mertebe Türkiye’deki şartları sağlamaya çalışmak faydalı olur.

● Türk noterlerinde düzenlenen vekaletnamede fotoğraf varsa bu fotoğraf mühürlenir. Yabancı noterde düzenlenen vekâletnamede fotoğrafın soğuk ya da ıslak mühürle mühürlenmesi, noterin mührü yoksa, fotoğraf üzerine kaşe vurulması ya da en azından noterin imzasının olması lazımdır.

● Bazı vekaletnamelerin arkasına ya da son sayfa olarak kimlik örneği eklenmesi gerekir. Eklenen pasaport ya da nüfus cüzdanı örneği onaylanmalıdır. Vekaletnameye kimlik fotokopisi eklenmiş ise, noterden fotokopiyi “aslı gibidir” yapmasını isteyin. Veya fotokopide noterin imzası, kaşesi ve mührü bulunsun.

● Avukat vekaletnamesi konsolosluklarda düzenlenmekle beraber, yabancı noterde de düzenlenebilir. Fotoğrafa ve ekte nüfus cüzdanı örneğine gerek yoktur.

● Tapu işlemlerinde kullanılacak vekaletnamelerde yani gayrimenkul alım satım vekaletnamelerinin fotoğraflı olması şarttır. Vekaletname ekinde ise pasaport ya da nüfus cüzdanı fotokopisi bulunmalıdır

Bu tür vekaletnamelerin resen düzenleme olması gereklidir. Yani dışarıda kendi hazırladığınız bir belgenin noter tarafından onayı olmamalı, noter belgeyi yalnızca tasdik eden değil bizzat hazırlayan olmalıdır.

Belgede başlık olarak “(resen) düzenleme şeklinde vekâletname olursa” faydalı olabilir, olmazsa da sorun olmaz.

● Türkiye’de düzenlenen vekaletname örneğini internetten,bir yakınınızdan elde edebilirsiniz. Yabancı noterde düzenlenen metin Türk noterinde düzenlenen metne mümkün mertebe yakın olmalıdır.

Yurtdışında düzenlenen vekâletnameler kısa olabilir, ancak Türk makamları, Türk vekaletnamelerinde sayılan tüm yetkilerin açıkça metinde bulunmasını istemekteler.

● Hazırladığınız metni yerel dile çevirin ve noterde vekaleti düzenletin. Bu işlemi yerel yeminli tercümanlarla birlikte yapmanız, diğer aşamalarda kolaylık sağlar. Türk konsolosluklarının sitelerinde yeminli tercümanların listesi bulunur. Yeminli tercümana yerel noterde vekaletname düzenletmek istediğinizi söylediğinizde kendisi bu işlemi daha önce yapmış bir yerel noter bulmanıza yardımcı olabilir.

B) Usul şartları:

1) imza tasdiki (legalisation) :

İçerik olarak tamamlanan yabancı noter vekaletnamesinin imza tasdiki (legalisation) yaptırılmalıdır. Ülke hukukuna göre nasıl yapılması gerektiği yerelde sorulmalıdır.

Örneğin; noterin imzası, vali ya da benzeri bir makam tarafından tasdik edilir, o imza da Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilir, en son Dışişleri Bakanlığı imzası ise Türk Konsolosluğu ya da Büyükelçiliği tarafından tasdik edilir ve belge tamamen geçerli hale gelir.

2) Apostil şerhi:

Apostil Sözleşmesine taraf olan ülkelerde düzenlenen vekaletnamelere apostil şerhi konulduğunda, imza tasdikine gerek yoktur. 92 ülke bu sözleşmeye taraftır. (ABD ve hemen hemen tüm AB ülkeleri, taraf ülkeler listesi için:

www.adalet.gov.tr/genelgeler/genelge_pdf/68-1.pdf)

Notere ya da yeminli tercümana apostilli vekaletname istediğinizi söyleyince sizi yönlendirecektir. Genellikle, noterden düzenlenen vekaletnameye mahkemelerce apostil şerhi verilmektedir. Apostil şerhli vekaletname Türkiye’de geçerli bir vekaletnamedir.

3) Onaylı Tercüme:

Yabancı noterde düzenlenmiş apostilli ya da imza tasdikli vekaletname geçerlidir ancak belge yabancı dilde olduğu için vekaletnamenin noter ya da konsolosluk onaylı çevirisi gereklidir.

● Normalde işleyiş şu şekildedir:
Örneğin: Alman noterden Almanca vekalet hazırlanır. Sonra bu vekaletin konsolosluk ya da Türkiye’de bir noterden onaylı Türkçe çevirisi hazırlanır.

● Ancak bazı yerel noterler almanca metnin arkasına Türkçe metni de koyabiliyor. Bu şekilde Türkçe çeviriyi mündemiç bir vekâletnameyle ayrıca konsolosluk ya da noter çevirisi masrafından kaçınılabilir. Ancak böyle bir vekaletnameye rağmen Türkiye’deki tapu dairesi, yine de noter ya da konsolosluk çevirisini arayabilir. Bu durumda almanca vekaletnamenin noter ya da konsolosluk onaylı çevirisi yaptırılacaktır.

Almanya, Belçika, Fransa vb kalabalık Türk nüfusu olan ülkelerde bulunan yeminli tercümanların bu konularda tecrübesi olması gerekir.

a. Apostil Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerde, imza tasdiki için zaten Konsolosluğa gitmek gerekeceğinden yabancı vekaletnamenin çevirisini de Konsolosluk’ta yaptırmak makul olacaktır (Genellikle yeminli tercüman çevirir, konsolosluk onaylar. Bu yüzden izlenecek yolu baştan yeminli tercümanla konuşmak mantıklı olur.)

b. Apostilli vekaletnamelerde ise, onaylı çeviriyi konsolosluk ya da Türkiye’de herhangi bir noterde yaptırabilirsiniz. Yukarıda bahsolunduğu üzere, yerel notere vekaletname metnini götürürken Konsolosluk listesindeki bir yeminli tercümanla çalışmış iseniz, vekalet tamamlandıktan sonra bu sefer Almanca’dan Türkçe’ye çevirisini aynı yeminli tercüman aracılığıyla konsoloslukta onaylatabilirsiniz.

Apostilli vekaletnamelerde hiç konsoloslukla muhatap olmadan yabancı dilli vekaletnameyi Türkiye’deki bir noterin yeminli tercümanında da çevirtebilirsiniz .

1 YORUM

  1. almanyada yaçayan insan türkiyedeki tapu işlemi için vekaletname verecek fakat sormuşlar türk nüfus kağıtları türkiyde kalmış ama çifte vatandaşlık pasaportumu geçerli olmuyormuş bu durumda ne yapmamız lazım acele cevap verirseniz sevinirim

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.